söndag 5 oktober 2008

En väg till hjälp

För en vecka sedan delade jag föredragsscen med Åsa Witowski, verksamhetschef för kvinnofridsmottagningen på Akademiska sjukhuset, i Uppsala. Eftersom jag har förstått att några med lika svart bakgrund som Tessan läser den här bloggen ville jag bara påminna om att det GÅR att få hjälp. Det FINNS människor som kan ställa upp för dig.

Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50, är en nationell stödtelefon för kvinnor som upplevt hot och våld. Den är bemannad dygnet runt och drivs på uppdrag av regeringen. De som svarar är socionomer eller sjuksköterskor med vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer, alla har tystnadsplikt. Uppgiften är att lyssna och ge professionellt stöd.

Våga söka.
Det finns bra människor som både vill och orkar lyssna.

Inga kommentarer: